Khoa học SỰ sinh sản của thực vật có hoatải về 37.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2018
Kích37.23 Kb.

Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Hiểu về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình tành hạt và quả.

- Phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- HS chuẩn bị một số loài hoa khác nhau.

- GV chuẩn bị phiếu học tập các nhân, phiếu báo cáo nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU


Hoạt động dạy

Hoạt động học

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- Kiểm tra bài cũ

+ GV gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi về nội dung bài 51.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, cho điểm HS.

- Giới thiệu bài:

+ Hỏi: Thực vật có hoa sinh sản được là nhờ bộ phận nào của hoa?

+ Nêu: Bài học hôm nay các em cùng tìm hiểu về chức năng của nhị và nhuỵ trong quá trình sinh sản.


- 4 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

+1HS lên bảng vẽ và ghi chú thích sư đồ nhị và nhuỵ của hoa lưỡng tính.

+ 3 HS lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

1.Em hãy đọc thuộc mục Bạn cần biết trang 105, SGK.

2. Hãy kể tên những loài hoa có cả nhị và nhuỵ mà em biết.

3. Hãy kể tên những loài hoa chỉ có nhị hoặc huỵ mà em biết.

+Bộ phận nhị và nhuỵ


Hoạt động 1

Sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả

- Phát phiếu học tập cho HS.

- Hướng dẫn: Các em hãy đọc kỹ thông tin ở mục thực hành, suy nghĩ và hoàn thành phiếu học tập của mình.

- GV vẽ nhanh hình minh hoạ 1 lên bảng.


- Nhận phiếu học tập.

- Lắng nghe, tiến hành làm phiếu học tậpHọ và tên: ...............................................

Phiếu học tập

Bài: sự sinh sản của thực vật có hoa

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh

2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì?

a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh

3. Hợp tử phát triển thành gì?

a. Quả b. Phôi

4. Noãn phát triển thành gì?

a. Hạt b. Quả

5. Bầu nhuỵ phát triển thành gì?

a. Hạt b. Quả
- Gọi HS chữa phiếu học tập.

- GV gọi HS trả lời các câu hỏi

+ Thế nào là sự thụ phấn?

+ Thế nào là sự thụ tinh?

+ Hạt và quả được hình thành như thế nào?

- Nhận xét câu trả lời của HS

- GV chỉ vào hình minh hoạ 1 trên bảng và giảng lại sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành quả và hạt như các thông tin trong SGK.


- HS báo cáo kết quả làm việc.

Đáp án:


1.a

3.b

5.b

2.b

4.a+ Sự thụ phấn là hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị.

+ Sự thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tến bào sinh dục cái của noãn.

+ Noãn phát triển thành hạt. Bầu nhuỵ phát triển thành quả chứa hạt.

- Quan sát, lắng nghe.


Hoạt động 2

Trò chơi: " GHép chữ vàô hình"

- GV tổ chức cho HS củng cố kiến thức về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành của quả và hạt dưới dạng trò chơi:

- Cách tiến hành:- Hoạt động theo hướng dẫn của GV.

+ Chia lớp thành 2 đội.

+ Yêu cầu HS đọc kỹ hướng dẫn trò chơi trong SGK trang 1106.

+ GV dán lên bảng sơ đồ sự thụ phấn của hoa lưỡng tính.

+ Yêu cầu mỗi đội cử 1 HS lên bảng gắn các chú thích vào hình cho phù hợp.

+ Sau 2 phút HS nào gắn xong, đúg thì đội đó thắng cuộc.

+ Tổng kết cuộc thi.

- GV gỡ các tấm thẻ có ghi chữ


- Yêu cầu HS cả lớp vẽ và ghi chú lại như hình 3 SGK.

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

- Nhậnn xét, khen ngợi HS.


- 1 HS viết chú thích trên bảng lớp. HS cả lớp vẽ và ghi chú thích cào vở.

- Nhận xét bài làm của bạnn.Hoạt động 3

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo hướng dẫn.

+ Chia nhóm mỗi nhóm 4 HS.

+ Phát phiếu báo cáo cho từng nhóm.

+ Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi trang 107, SGK.

+ GV đi hướng dẫn từng nhóm.

+ Gọi 2 nhóm báo cáo kết quả. Các nhóm khác bổ sung.

- Nhận xét, kết luận về bài làm của hS.


- HS hoạt động nhom theo sự hướng dẫn cuả GV.
- 2 nhóm báo cáo.
Hoa thụ phấn nhờ côn trùng

Hoa thụ phấn nhờ gió

Đặc điểm

Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm, mật ngọt.... hấp dẫn côn trùng.

Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.

Tên cây

Dong riềng, toá, râm bụt.......

Lau, lúa, ngô, các loại cây cỏ.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ 4,5,6 trang 1107 và cho biết:

+ Tên loài hoa.

+ Kiều thụ phấn

+ Lý do của kiểu thụ phấn.

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Kết luận: Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có mầu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng. Ngược lại các loài hoa thụ phấn nhờ gió không mang màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có như ngô, lúa, các cây họ đậu.- 2 HS ngồi cùng bàn quan sát, trao đổi, trả lời câu hỏi của GV.

- 3 HS tiếp nối nhau trình bày.

+ Hình 4: Hoa táo. Hoa táo thụ phấn nhờ côn trung. Hoa táo không có màu sắc sắc sỡ nhưng có mật ngọt, hương thơm rất hấp dẫn côn trùng.

+ Hình 5: Hoa lau. Hoa lau thụ phấn nhờ gió vì hoa lau không có màu sắc đẹp.

+ Hình 6: Hoa râm bụt. Hoa râm bụt thụ phấn nhờ côn trùng vì có màu sắc sặc sỡ.
- Lắng nghe.


HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC

- Nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà học thuộc mục Bạn cần biết và ươm một số hạt như lạc, đỗ đen vào bông ẩm, giấy vệ sinh hoặc chén nhỏ có đất cho mọc thành cây con.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương