Hạt giống dưa hấu thụ phấn tự dotải về 12.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích12.19 Kb.

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 470 - 2003

HẠT GIỐNG DƯA HẤU THỤ PHẤN TỰ DO - YÊU CẦU KỸ THUẬTSeed Standard of Open Pollinated Watermelon - Technical requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các lô hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do, thuộc loài Citrullus lanatus Thumb., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước.2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Yêu cầu ruộng giống

2.1.1. Yêu cầu về đất. Ruộng sản xuất hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do trước khi gieo phải không có cỏ dại và các cây trồng khác;

2.1.2. Số lần kiểm định. Ruộng giống dưa hấu thụ phấn tự do phải được kiểm định ít nhất 3 lần:

- Lần 1: Trước khi ra hoa (kiểm tra nguồn giống, cách ly, cỏ dại, cây khác dạng, sâu bệnh),

- Lần 2: Trong thời gian ra hoa (kiểm tra cách ly thời gian, cây khác dạng, sâu bệnh),

- Lần 3: Trước thu hoạch (kiểm tra cây khác dạng, sâu bệnh, dự kiến năng suất).

Trong đó, ít nhất 2 lần kiểm định thứ 2 và thứ 3 phải do người kiểm định đồng ruộng được công nhận thực hiện.

2.1.3. Tiêu chuẩn đồng ruộng

2.1.3.1. Cách ly. Ruộng giống phải tách ly tối thiểu với các ruộng dưa hấu khác tối thiểu như sau:

- Giống siêu nguyên chủng: Trong nhà lưới hoặc 1000 m,

- Giống nguyên chủng: 1000m,

- Giống xác nhận: 500m.

2.1.3.2. Độ thuần ruộng giống. Tại mỗi lần kiểm định phải đạt tối thiểu như qui định dưới đây:

- Siêu nguyên chủng: 100% số cây,

- Nguyên chủng: 99,9% số cây,

- Xác nhận: 99,7% số cây,

2.2. Tiêu chuẩn hạt giống. Theo qui định ở Bảng 1.

Bảng 1


Chỉ tiêu

Siêu nguyên chủng

Nguyên chủng

Xác nhận

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

0

3. Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

75

75

75

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

8,0


7,0

8,0


7,0

8,0


7,0

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương