ChưƠng IIItải về 396.13 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích396.13 Kb.
  1   2   3   4

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

T
CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

uần: 10 BÀI 16

Tiết: 17


Ngày soạn:11.10.2014

Ngày dạy:12.10.2014I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, học sinh cần

  • Giải thích được thế nào là một quần thể sinh vật cùng các đặc trưng di truyền của quần thể.

  • Biết cách tính tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể.

  • Nêu được xu hướng thay đổi cấu trúc di truyền trong quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần.

II Trọng tâm:

- Khái quát hóa xu hướng thay đổi thành phần KG của quần thể tự thụ phấn.III. Chuẩn bị

IV. Tiến trình lên lớp

  1. Ổn định lớp

Kiểm danh ghi vắng ở sổ đầu bài

  1. Kiểm tra bài cũ

- Không kiểm tra, nhận xét bài kiểm tra 1 tiết

  1. Nội dung bài mới

3. Bài mới

Hoạt động thầy

Hoạt động trò

Nội dung

- GV Cho học sinh quan sát tranh về một số quần thể  Quần thể là gì?

- Vốn gen là gì?

Chú ý: Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng.

- Vậy làm thế nào để xác định được vốn gen của một quần thể?

GV cho HS áp dụng tính tần số alen của quần thể sau:

Quần thể đậu Hà Lan gen quy định màu hoa đỏ có 2 loại alen: A- là hoa đỏ, aa là hoa trắng.

- Giả sử quần thể đậu có 1.000 cây với 500 cây có KG AA, 200 cây có KG Aa, và 300 cây có KG aa.

- Tính tần số alen A, và a trong quần thể này là bao nhiêu?

- Thế nào là tần số KG của quần thể?

- HS dựa vào khái niệm tính tần số kiểu gen của quần thể? Tần số kiểu gen AA, Aa và aa.


- GV cho HS quan sát một số tranh về hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn.

- Gv vấn đáp gợi ý để rút ra kết luận

- GV cho HS nghiên cứu bảng 16 SGK yêu cầu HS điền tiếp số liệu vào bảng?

GV đưa đáp án: Thế hệ thứ n có 
 GV yêu cầu HS rút ra nhận xét về tần số kiểu gen qua các thế hệ tự thụ phấn?

- Giao phối gần là gì? Cho VD?


- Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối gần thay đổi như thế nào?

? Tại sao luật hôn nhân gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần trong vòng 3 đời kết hôn với nhau?
HS nhớ lại kiến thức lớp 9 kết hợp với quan sát tranh nêu khài niệm quần thể.

- Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.

HS đọc thông tin SGK để trả lời.

+ Xác định được tần số alen.

+ Xác định thành phần kiểu gen của quần thể.

=> Vốn gen được thể hiện qua tần số alen và tỉ số KG của quần thể.

- HS dựa vào khái niệm để tính tần số alen A, a trong quần thể.

+ Cây hoa đỏ có KG AA chứa 2 alen A.

+ Cây hoa đỏ có KG Aa chứa 1 alen A và 1 alen a.+ Cây hoa trắng có KG aa chứa 2 alen a.

- Tần số KG AA trong quần thể là

Tần số KG Aa trong quần thể là


I. các đặc trưng di truyền của quần thể  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương