Nha khoa Thủy quyển

Bộ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namBộ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Về kĩ năng: vận dụng các kiến thức cơ sở để tiếp thu các môn học chuyên ngành trong những năm học sau. Thủy quyển
82.17 Kb. 1
đọc
ĐỀ CƯƠng ôn tậP ĐỊa lí 10ĐỀ CƯƠng ôn tậP ĐỊa lí 10
Mỗi khối lại phân biệt ra 2 kiểu là kiểu lục địa khô ( kí hiệu c) và kiểu hải dương (kí hiệu m). Riêng khối khí xích đạo chỉ có kiểu hải dương, kí hiệu Em. Thủy quyển
133.14 Kb. 1
đọc
Baøi 17: thoå nhöÔÕng quyeåNBaøi 17: thoå nhöÔÕng quyeåN
Thủy quyển là lớp nước trên bề mặt Trái Đất, bao gồm nước trong các biển, các đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. Thủy quyển
25.47 Kb. 1
đọc
Họ và tên giáo viên: Phạm Văn Đại Lào Cai, năm 2016Họ và tên giáo viên: Phạm Văn Đại Lào Cai, năm 2016
Chương 1: khái quát các kiến thức cơ BẢn về SÔng ngòI ĐẠi cưƠng – CƠ SỞ nghiên cứu cho sông ngòi việt nam. Thủy quyển
0.69 Mb. 5
đọc
Bài 20: LỚp vỏ ĐỊa lý quy luật thống nhấTBài 20: LỚp vỏ ĐỊa lý quy luật thống nhấT
Hiểu và trình bày được một số biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí. Thủy quyển
47.47 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương