Nha khoa Thụ phấn

Hạt giống dưa hấu thụ phấn tự doHạt giống dưa hấu thụ phấn tự do
Yêu cầu về đất. Ruộng sản xuất hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do trước khi gieo phải không có cỏ dại và các cây trồng khác. Thụ phấn
12.19 Kb. 1
đọc
Bài 34- sinh học 9: thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần I. Thông tin chungBài 34- sinh học 9: thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần I. Thông tin chung
Hs nêu được biểu hiện của thoái hóa do tự thụ phấn của cây giao phấn và do giao phối gần ở động vật. Thụ phấn
253.48 Kb. 1
đọc
ChưƠng IIIChưƠng III
Giải thích được thế nào là một quần thể sinh vật cùng các đặc trưng di truyền của quần thể. Thụ phấn
396.13 Kb. 4
đọc
Ngày soạn: 25/10/09 chưƠng IIINgày soạn: 25/10/09 chưƠng III
Giải thích được thế nào là một quần thể sinh vật cùng các đặc trưng di truyền của quần thể. Thụ phấn
105.47 Kb. 1
đọc
Giải bài tập trang 100 sgk sinh lớp 6: Thụ phấnGiải bài tập trang 100 sgk sinh lớp 6: Thụ phấn
Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn. Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác là hoa giao phấn. Thụ phấn
30.08 Kb. 1
đọc
TrưỜng thcs thị trấN 2TrưỜng thcs thị trấN 2
Nhụy là bộ phận cái của hoa chứa vòi nhụy giúp thụ phấn và bầu nhụy giúp thụ tinh. Thụ phấn
86.88 Kb. 1
đọc
Bé n ng nghiÖpBé n ng nghiÖp
Qcvn 1-47 : 2011/bnnptnt do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt. Thụ phấn
63.67 Kb. 1
đọc
Khoa học SỰ sinh sản của thực vật có hoaKhoa học SỰ sinh sản của thực vật có hoa
Nêu: Bài học hôm nay các em cùng tìm hiểu về chức năng của nhị và nhuỵ trong quá trình sinh sản. Thụ phấn
37.23 Kb. 1
đọc
Bài: 42 sinh sản hữu tính ở thực vậTBài: 42 sinh sản hữu tính ở thực vậT
Xem trước bài ở nhà trả lời các câu hỏi cuối bài, chuẩn bị nội dung các lệnh sách giáo khoa. Thụ phấn
0.71 Mb. 2
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương