Nha khoa Tali

Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn8623: 2015Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn8623: 2015
Tcvn 8623: 2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tcvn/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tali
476.25 Kb. 2
đọc
Phụ lục II danh mục các chú giảI ĐÍnh chính ban hành kèm theo Quyết định số 2914Phụ lục II danh mục các chú giảI ĐÍnh chính ban hành kèm theo Quyết định số 2914
Ban hành kèm theo Quyết định số 2914 /QĐ-btc ngày 14 / 11 /2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tali
213.65 Kb. 1
đọc
Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn8971: 2011Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn8971: 2011
Foodstuffs Determination of cesium-134 and cesium-137 by gamma-ray spectrometric method. Tali
308.61 Kb. 1
đọc
Ñy ban nh¢n d¢NÑy ban nh¢n d¢N
Sở gd&ĐT về việc cung cấp dữ liệu chuẩn bị khảo sát chính thức talis chu kỳ 2018, các phòng gd&ĐT, các trường thpt trực thuộc đã thực hiện tốt nội dung Công văn và đã gửi về Sở gd&ĐT các biểu mẫu thống kê và biểu mẫu tổng hợp của các trường được Bộ gd&ĐT chọn mẫu. Tali
33.9 Kb. 1
đọc
Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9650: 2013 iso/tr 210: 1999Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9650: 2013 iso/tr 210: 1999
Tcvn 9650: 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tcvn/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tali
62.21 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương