Nha khoa Sự hình thành loài

B ài t ập sinhB ài t ập sinh
Câu Vì sao nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào. Sự hình thành loài
73.59 Kb. 1
đọc
ĐỀ thi đẠi họC – khối b 007 MÃ ĐỀ thi 209 Phần chung cho tất cả thí sinhĐỀ thi đẠi họC – khối b 007 MÃ ĐỀ thi 209 Phần chung cho tất cả thí sinh
Câu 1: Quá trình tiến hóa dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng. Sự hình thành loài
99.43 Kb. 1
đọc
Phân biệt các con đƯỜng hình thành loài theo thuyết hiệN ĐẠIPhân biệt các con đƯỜng hình thành loài theo thuyết hiệN ĐẠI
Khu phân bố bị chia cắt bởi các chướng ngại địa lý như sông rộng, núi cao, dải đất nên ngăn cản các cá thể trong quần thể giao phối. Sự hình thành loài
70.9 Kb. 1
đọc
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc kiểm tra 1 tiết học kỳ II năm họC 2010 – 2011 MÔN : sinh học lớP: 12Độc lập – Tự do – Hạnh phúc kiểm tra 1 tiết học kỳ II năm họC 2010 – 2011 MÔN : sinh học lớP: 12
Câu 1: Ở thế hệ I1 của quần thể tự thụ phấn có 100% cá thể có kiểu gen Aa. Khi các cá thể trong quần thể tự phối bắt buộc liên tiếp, tính theo lý thuyết, thì ở thế hệ I3 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trong quần thể sẽ là. Sự hình thành loài
65.04 Kb. 1
đọc
ÐỀ thi tuyển sinh đẠi học khối b năM 2010 Môn thi : sinh họC – Mã đề 615ÐỀ thi tuyển sinh đẠi học khối b năM 2010 Môn thi : sinh họC – Mã đề 615
Câu 1: Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát. Sự hình thành loài
0.98 Mb. 9
đọc
TrưỜng đẠi học sư phạm hà NỘITrưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI
Họ, tên thí sinh. Sự hình thành loài
360.86 Kb. 5
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương