Nha khoa Sách đỏ Việt Nam

Hương ước bảo vệ và phát triển rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Một cách làm không mới nhưng hiệu quảHương ước bảo vệ và phát triển rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Một cách làm không mới nhưng hiệu quả
Vệ rừng đã được xây dựng thành công ở tất cả các thôn, bản vùng lõi (năm 2008), và một số thôn, bản ở các xã vùng đệm của Vườn quốc gia (vqg) Xuân Sơn. Sách đỏ Việt Nam
30.26 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương