Nha khoa Rừng mưa nhiệt đới

Bài 36 TỔng kết về CÂy có hoaBài 36 TỔng kết về CÂy có hoa
Giáo viên cho học sinh xem các hình ảnh về sự đa dạng sinh học. Rừng mưa nhiệt đới
0.8 Mb. 3
đọc
Đề thi Sinh chuyên vào lớp 10 thpt chuyên Sư phạm Hà Nội 2018Đề thi Sinh chuyên vào lớp 10 thpt chuyên Sư phạm Hà Nội 2018
Quá trình giảm phân hình thành các giao tử đơn bội (n), sau đó quá trình thụ tinh kết hợp 2 giao tử đơn bội tạo ra hợp tử lưỡng bội (2n) mới, từ đó duy trì ổn định bộ nst đặc trưng của loài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rừng mưa nhiệt đới
32.71 Kb. 1
đọc
Quan sát lược đồ 1 và 2, hãy cho biếtQuan sát lược đồ 1 và 2, hãy cho biết
CáC ĐẶC ĐIỂm khác của môi trưỜng quan sát lược đồ hình 1 trong sgk, hãy cho biết ranh giới của môi trường nhiệt đới gió mùa?. Rừng mưa nhiệt đới
6.99 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương