Nha khoa Rừng mưa ôn đới

ĐỀ CƯƠng kiểm tra học kì II môn: Địa lí 8(4/2018) Phần lý thuyếtĐỀ CƯƠng kiểm tra học kì II môn: Địa lí 8(4/2018) Phần lý thuyết
Câu 1: Trình bày vị trí địa lý và hình dáng lãnh thổ nước ta? Vị trí địa lý và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?. Rừng mưa ôn đới
87.21 Kb. 1
đọc
Đặc điểm chung Ma-la-can (90 B)Đặc điểm chung Ma-la-can (90 B)
CáC ĐẶC ĐIỂm khác của môi trưỜng quan sát lược đồ hình 1 trong sgk, hãy cho biết ranh giới của môi trường nhiệt đới?. Rừng mưa ôn đới
10.8 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương