Nha khoa Rừng lá kim ôn đới

ĐÁP Án môN ĐỊa khốI 10ĐÁP Án môN ĐỊa khốI 10
Lưu ý: kể đúng 9/10 cho đủ 1,5 đ; đúng 7-8/10 cho 1,0 đ; đúng 5- 6/10 cho 0,75 đ; đúng 3- 4/10 cho 0,5 đ; đúng 1-2/10 cho 0,25 đ. Rừng lá kim ôn đới
17 Kb. 1
đọc
Bài kiểm tra lớp : Môn: Địa lí Họ và tên:Bài kiểm tra lớp : Môn: Địa lí Họ và tên:
Câu 2 : ý nào không thuộc nguyên nhân làm cho khí hậu châu á phân hoá từ Bắc đến Nam, từ duyên hải vào nội địa ?. Rừng lá kim ôn đới
28.54 Kb. 1
đọc
ĐỀ kiềm tra học kì I – nh 2016-2017 MÔN: ĐỊa lí – khốI 10 thời gian làm bàI : 45 phúTĐỀ kiềm tra học kì I – nh 2016-2017 MÔN: ĐỊa lí – khốI 10 thời gian làm bàI : 45 phúT
Điền vào bảng các Kiểu thảm thực vật và các Nhóm đất chính tương ứng với các kiểu khí hậu dưới đây. Rừng lá kim ôn đới
75.56 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương