Nha khoa Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới Việt Nam

Phần I. MỞ ĐẦUPhần I. MỞ ĐẦU
Nghiên cứU ĐẶc tính sinh thái của một số loài cây tái sinh thuộc họ sao – DẦu trong kiểu rừng kín thưỜng xanh và NỬa rụng lá Ẩm nhiệT ĐỚI Ở ĐỒng nai. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới Việt Nam
184.16 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai đÁnh giá nhu cầu bảo tồN KHu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửUỦy ban nhân dân tỉnh đỒng nai đÁnh giá nhu cầu bảo tồN KHu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửU
Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu là một trong những khu vực tập trung phần lớn rừng tự nhiên của tỉnh Đồng Nai với độ che phủ của rừng là trên %. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới Việt Nam
0.52 Mb. 5
đọc
Diễn thế sinh thái thứ sinh của cảnh quan vùng ngã ba đÔng dưƠNG, việt namDiễn thế sinh thái thứ sinh của cảnh quan vùng ngã ba đÔng dưƠNG, việt nam
Các hoạt động nhân sinh tiếp tục là yếu tố chủ đạo trong biến đổi và hướng diễn thế của cq vùng ngã ba Đông Dương. Ứng xử khôn ngoan với biện pháp thích hợp sẽ là chìa khóa cho việc duy trì, hình thành mới các cq có hiệu quả kinh tế. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới Việt Nam
6.26 Mb. 1
đọc
TrưỜng thcs hạ HÒa kì thi học sinh giỏi lớP 8 NĂm họC 2016 – 2017TrưỜng thcs hạ HÒa kì thi học sinh giỏi lớP 8 NĂm họC 2016 – 2017
Câu Đi từ bắc vào nam theo biên giới Việt Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới Việt Nam
120.2 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương