Nha khoa Quần thể

Di truyền quần thểDi truyền quần thể
Câu 5: Từ thế hệ xuất phát của một quần thể có các thể dị hợp, qua nhiều thế hệ tự thụ phấn bắt buộc thì. Quần thể
51.07 Kb. 1
đọc
Chương I-II: CÁ thể, quầN thể VÀ quần xã sinh vậTChương I-II: CÁ thể, quầN thể VÀ quần xã sinh vậT
Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái. Quần thể
90.73 Kb. 1
đọc
Tên nhóm: (Huyện)Tên nhóm: (Huyện)
Quần thể vừa là đơn vị tồn tại cơ bản vừa là đơn vị tiến hóa của loài trong tự nhiên. Khi nghiên cứu về quần thể giúp cho học sinh có được sự yêu thích thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên sinh vật…. Quần thể
418.55 Kb. 3
đọc
BàI 17. CẤu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)(tiết 18) I. Mục tiêuBàI 17. CẤu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)(tiết 18) I. Mục tiêu
Nêu được các điều kiện cần thiếtđể một quần thể sinh vật đạt được t rạng thái cân bằng di truyền về thành phần kiểu gen đốivới một gen nào đó. Quần thể
41.49 Kb. 1
đọc
Ngày soạn: 22/2/ 2016 Bài 37Ngày soạn: 22/2/ 2016 Bài 37
Nêu được các đặc trưng cơ bản về cấu trúc dân số của quần thể sinh vật, lấy được ví dụ minh hoạ. Quần thể
44.86 Kb. 1
đọc
Sở gd& Đt thanh hoáSở gd& Đt thanh hoá
Bài tập vừa là phương tiện dùng để củng cố kiến thức, kĩ năng vừa là phương tiện để rèn luyện phát triển tư duy. Hiện nay trong các kì thi tuyển sinh đại học khối b và thi hsg các cấp chương trình sinh học 12 thpt có một số dạng bài tập được khai thác sử dụng nhiều. Quần thể
1.4 Mb. 14
đọc
Bài 48: quần thể ngưỜIBài 48: quần thể ngưỜI
Trình bày được 1 số đặc điểm cơ bản của quần thể người liên quan đến vấn đề dân số. Quần thể
0.61 Mb. 2
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương