Nha khoa Ngày Hiến Máu Thế giới

Hội nghị trực tuyến tổng kết kết quả công tác hiến máu tình nguyện năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017Hội nghị trực tuyến tổng kết kết quả công tác hiến máu tình nguyện năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Ban chỉ ĐẠo vđhmtn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc. Ngày Hiến Máu Thế giới
72.91 Kb. 1
đọc
Trung ưƠng hộITrung ưƠng hộI
Trung ương (viết tắt Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố) và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 13 (viết tắt “Chiến dịch”), thời gian tháng, từ ngày 08 tháng đến 02 tháng năm 2013, như sau. Ngày Hiến Máu Thế giới
104.23 Kb. 1
đọc
Trung ­¬ng HéiTrung ­¬ng Héi
Một số kết quả nổi bật công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2014. Ngày Hiến Máu Thế giới
65.21 Kb. 1
đọc
Hội lhtn việt namHội lhtn việt nam
Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015, cụ thể như sau. Ngày Hiến Máu Thế giới
61.87 Kb. 1
đọc
Bộ giáo dục và ĐÀo tạo số: 1696 /bgdđt-cthssv v/v triển khai Quy chế tôn vinh khen thưởng theo Quyết định số 139/QĐ-bcđqg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namBộ giáo dục và ĐÀo tạo số: 1696 /bgdđt-cthssv v/v triển khai Quy chế tôn vinh khen thưởng theo Quyết định số 139/QĐ-bcđqg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Ngày Hiến Máu Thế giới
29.68 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương