Nha khoa Linh lan

Phòng vh&tt đOÀn thanh niêNPhòng vh&tt đOÀn thanh niêN
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Phòng Văn hóa & Thông tin và Huyện đoàn Vĩnh Linh thống nhất phối hợp tổ chức Hội thi “Giọng hát hay thanh thiếu niên” huyện Vĩnh Linh lần thứ II năm 2015. Linh lan
47.01 Kb. 1
đọc
Thành đOÀn hà NỘI ĐOÀn tncs hồ chí minhThành đOÀn hà NỘI ĐOÀn tncs hồ chí minh
Về việc đăng ký tham gia giải bơi ttn thành phố Hà Nội, cúp Bằng Linh lần thứ II năm 2016”. Linh lan
15.94 Kb. 1
đọc
Ubnd tỉnh quảng ninhUbnd tỉnh quảng ninh
Là tác giả (hoặc đại diện cho các đồng tác giả) của đề tài, giải pháp dự thi. Linh lan
76.47 Kb. 1
đọc
DöÏ kieán chöÔng trình truyeàn hình bình ñÒNHDöÏ kieán chöÔng trình truyeàn hình bình ñÒNH
Dự kiến chưƠng trình truyền hình bình đỊnh. Linh lan
53.51 Kb. 1
đọc
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢn cam kết tham gia giải bơi Thanh Thiếu niên thành phố Hà Nội, Cúp Bằng Linh lần thứ III năm 2017Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢn cam kết tham gia giải bơi Thanh Thiếu niên thành phố Hà Nội, Cúp Bằng Linh lần thứ III năm 2017
Chấp hành đầy đủ các quy định của Ban Tổ chức, Điều lệ giải, trong quá trình tham gia thi đấu giải Bơi Thanh thiếu niên thành phố Hà Nội cúp Bằng Linh lần thứ III năm 2017. Linh lan
7.13 Kb. 1
đọc
Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực y tếThủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực y tế
Người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan Thanh tra Sở y tế. Linh lan
40 Kb. 1
đọc
Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực y tếThủ tục: Giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực y tế
Khi khiếu nại lần hai, người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có) cho Thanh tra Sở y tế. Linh lan
38.13 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 58 /TTr ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 58 /TTr ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Về việc quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đáp ứng nhu cầu nâng cấp đô thị đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn. Linh lan
86.42 Kb. 1
đọc
Ubnd thị XÃ chí linh phòng giáo dục và ĐÀo tạOUbnd thị XÃ chí linh phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Lễ Khai mạc Hội khỏe phù đổng thị xã Chí Linh lần thứ IX, Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đổng thị xã Chí Linh lần thứ IX quyết định hoãn việc tổ chức Lễ khai mạc hkpđ. thời gian tổ chức sẽ được quyết định và thông báo sau. Linh lan
7.02 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương