Nha khoa Hiệp hội Sinh thái học Nhật Bản

Nhật Bản cam kết nỗ lực vì lợi ích của đa dạng sinh họcNhật Bản cam kết nỗ lực vì lợi ích của đa dạng sinh học
Dsh, đồng thời lập ra các chiến lược mới để bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên trong 10 năm tới. Tại đây, Thủ tướng Nhật Bản, Naoto Kan đã có bài phát biểu đầy ý nghĩa. Hiệp hội Sinh thái học Nhật Bản
39.86 Kb. 1
đọc
Viện sinh thái và TÀi nguyên sinh vậTViện sinh thái và TÀi nguyên sinh vậT
Iều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn. Hiệp hội Sinh thái học Nhật Bản
212.97 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương