Nha khoa Giáo dục bảo vệ môi trường

Giáo dục bảo vệ MÔi trưỜNGGiáo dục bảo vệ MÔi trưỜNG
Mục tiêU, NỘi dung, phưƠng pháP, MỨC ĐỘ tích hợp về giáo dục môi trưỜng trong các môn họC Ở CẤp tiểu họC. Giáo dục bảo vệ môi trường
1.12 Mb. 15
đọc
ĐỀ TÀI: “ TÍch hợp giáo dục bảo vệ MÔi trưỜng trong môN ĐỊa lí trung học cơ SỞ”ĐỀ TÀI: “ TÍch hợp giáo dục bảo vệ MÔi trưỜng trong môN ĐỊa lí trung học cơ SỞ”
Tên đề tài sáng kiến: “Giáo dục môi trường qua giảng dạy môn địa lý ở trường thcs điền Hải”. Giáo dục bảo vệ môi trường
1.3 Mb. 3
đọc
Xây dựng chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học sinh học 9 theo hướng phát triển năng lựcXây dựng chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học sinh học 9 theo hướng phát triển năng lực
Iii/. Bảng mô tả mức độ câu hỏi/bài tập/thực hành thí nghiệm đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề: 27. Giáo dục bảo vệ môi trường
2.02 Mb. 12
đọc
Nội dung dạy tích hợPNội dung dạy tích hợP
Căn cứ Chỉ thị 3031/ ct bgdđT ngày 26/8/2016 của Bộ gd&ĐT về các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016- 2017. Giáo dục bảo vệ môi trường
498.73 Kb. 4
đọc
Chuyên đề: giáo dục môi trưỜng qua môN ĐỊa lí Ở trưỜng phổ thôNGChuyên đề: giáo dục môi trưỜng qua môN ĐỊa lí Ở trưỜng phổ thôNG
Môi trường sống đã và đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhất và cũng là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Bởi lẽ, môi trường sống gắn bó hữu cơ với cuộc sống của con người. Giáo dục bảo vệ môi trường
3.91 Mb. 3
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương