Nha khoa Dioxin

Kiểm soát phát thải Dioxin/Furan – yêu cầu của Công ước Stockholm và một số hoạt động thực hiện tại Việt NamKiểm soát phát thải Dioxin/Furan – yêu cầu của Công ước Stockholm và một số hoạt động thực hiện tại Việt Nam
Trường trước hiểm họa từ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (pop) được các nước ký kết ngày tháng năm 2001 tại Stockholm. Việt Nam đã phê chuẩn và trở thành thành viên thứ 14 của Công ước Stockholm vào ngày 22 tháng năm 2002. Dioxin
128.36 Kb. 1
đọc
Tên Dự án: Xử lý môi trường các điểm ô nhiễm dioxin nặng tại Việt Nam Tên chuyên giaTên Dự án: Xử lý môi trường các điểm ô nhiễm dioxin nặng tại Việt Nam Tên chuyên gia
Tên chuyên gia: Đánh giá tác động của các hoạt động Dự án Dioxin tới Môi trường và Con người. Dioxin
64.6 Kb. 1
đọc
Vị trí: Chuyên gia trong nước về xây dựng hướng dẫn cho việc thử nghiệm công nghệ Dự ánVị trí: Chuyên gia trong nước về xây dựng hướng dẫn cho việc thử nghiệm công nghệ Dự án
Vị trí: Chuyên gia trong nước về xây dựng hướng dẫn cho việc thử nghiệm công nghệ. Dioxin
58.97 Kb. 1
đọc
Tong quan Da camTong quan Da cam
Office of The National Steering Committee on overcoming of toxic chemicals used by us during the war in Vietnam (Office 33). Dioxin
18.71 Kb. 1
đọc
TrưỜng đh nông lâm tphcmTrưỜng đh nông lâm tphcm
Tên tác giả (theo thứ tự A, B, C…của tác giả đầu tiên, in đậm), năm xuất bản. Tên bài báo (in nghiêng). Tên tạp chí, số tạp chí, từ trang – đến trang. Dioxin
33.02 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương