Nha khoa Chất độc quân sự

Thủ tục 12: Đề nghị giải quyết chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcThủ tục 12: Đề nghị giải quyết chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Chất độc quân sự
34.35 Kb. 1
đọc
Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 1718/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namỦy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 1718/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-cp ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; số 33/2012/NĐ-cp ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-cp. Chất độc quân sự
13.03 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương