Nha khoa Chất độc

Biểu mẫU 1 sttBiểu mẫU 1 stt
Thủ tục giải quyết đối với người họat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chất độc
118.38 Kb. 1
đọc
Thủ tục: Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá họcThủ tục: Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học
Bước : Cá nhân lập bản khai kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản Điều 27 hoặc Khoản 2, Khoản Điều 28 của Thông tư số 05/2013/tt-blđtbxh ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi ubnd cấp xã. Chất độc
37.74 Kb. 1
đọc
Mẫu hh1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn khai cá nhâNMẫu hh1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn khai cá nhâN
Nếu đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thương binh, bệnh binh thì ghi rõ đang hưởng chế độ gì, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của đối tượng đó. Chất độc
16.81 Kb. 1
đọc
1 > Chất độc màu da cam là gì1 > Chất độc màu da cam là gì
Câu 8: Trong các chất diệt cỏ Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam, chất nào nguy hiểm nhất với sức khỏe con người? 5. Chất độc
3.96 Mb. 8
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương