Nha khoa Anh em kết nghĩa

Kế hoạch tổ chức Hành trình “Em yêu chú bộ đội” năm 012, sơ kết năm thực hiện Chương trình “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương”Kế hoạch tổ chức Hành trình “Em yêu chú bộ đội” năm 012, sơ kết năm thực hiện Chương trình “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương”
Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 2/12/2012), Hội đồng Đội Thành phố ban hành kế hoạch tổ chức Hành trình “Em yêu chú bộ đội” năm 2012 và sơ kết năm thực hiện chương trình “Măng non sẵn sàng vì biển đảo quê hương” năm học 2011 – 2012 và năm học. Anh em kết nghĩa
39.15 Kb. 1
đọc
Huynh Đệ Trong IslamHuynh Đệ Trong Islam
Khi đến Madinah, việc đầu tiên mà Thiên sứ của Allah e tiến hành làm sau khi đã dựng lên Masjid Annababawi là kết nghĩa tình huynh đệ đồng đạo giữa những người Ansaar (cư dân Madinah) và những người Muhajir. Anh em kết nghĩa
365.46 Kb. 2
đọc
Báo cáo công táC ĐỘi và phong trào thiếu nhi đẾn hết tháng 3 NĂm họC 2017 – 2018Báo cáo công táC ĐỘi và phong trào thiếu nhi đẾn hết tháng 3 NĂm họC 2017 – 2018
HđĐ các cấp, chi bộ, bgh trường, sự quan tâm sâu sắc của Công đoàn, Đoàn thanh niên đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Anh em kết nghĩa
67.35 Kb. 1
đọc
ĐỘi tntp hồ chí minh huyện lăk liêN ĐỘi thcs võ thị SÁU Đăk liêng, ngày 28 tháng 04 năm 2017 Số: 10/ bc-lđ BÁo cáOĐỘi tntp hồ chí minh huyện lăk liêN ĐỘi thcs võ thị SÁU Đăk liêng, ngày 28 tháng 04 năm 2017 Số: 10/ bc-lđ BÁo cáO
Thực hiện chương trình công tác đội, phong trào thiếu nhi huyện Lăk năm học 2016 – 2017. Căn cứ vào tình hình, kết quả của Liên đội trong thời gian qua. Liên đội trường thcs võ Thị Sáu báo cáo kết quả hoạt động cụ thể như sau. Anh em kết nghĩa
71.04 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương