Nha khoa Ôxy hòa tan

ChưƠng 6 LÀm thoáng đUỔi khíChưƠng 6 LÀm thoáng đUỔi khí
Trong quá trình làm thoáng nước ngầm, nước được bão hoà ôxi, các khí khác (CO2) sẽ thoát ra, khi đó ôxi sẽ thực hiện các quá trình ôxi hoá, ví dụ ôxi hoá Fe. Ôxy hòa tan
2.54 Mb. 17
đọc
Oxy- các thiết bị cung cấp khí liệu pháp oxyOxy- các thiết bị cung cấp khí liệu pháp oxy
Trình bày được các chỉ định, nguyên tắc khi sử dụng các phương tiện cung cấp oxy. Ôxy hòa tan
0.5 Mb. 2
đọc
Waste water Method for the derter mination of chemical oxygen demand (cod)Waste water Method for the derter mination of chemical oxygen demand (cod)
Tiêu chuẩn này được quy định phương pháp kali pecmanganat để xác định độ oxy hóa khi thành phần các chất hữu cơ trong nước đơn giản và phương pháp dùng chất oxy hóa mạnh là kali bicromat để xác định độ oxy hóa khi thành phần nước thải chứa nhiều loại chất. Ôxy hòa tan
72.46 Kb. 1
đọc
SöÏ chuyeân chôÛ O2 vaø co2SöÏ chuyeân chôÛ O2 vaø co2
Chuyên chở O2 PaO2 = 95 mmHg 20,3 ml O2/dl dạng hòa tan: 0,3 ml O2/dL/100 mmHg O2 0,29 ml O2/dL = 3%. Ôxy hòa tan
9 Kb. 1
đọc
ChöÔng 4 : moâ HÌnh moät chieàu veàChöÔng 4 : moâ HÌnh moät chieàu veà
Vì vậy song song với luật bảo vệ môi trường vấn đề cải tạo mạng kênh rạch và tìm các biện pháp khả thi giải quyết vấn đề ô nhiễm là một công việc cấp bách. Để làm cơ sở cho việc quản lí và lựa chọn các giải pháp cải tạo mô hình toán sẽ là một công cụ. Ôxy hòa tan
1.11 Mb. 13
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương