Bài: 42 sinh sản hữu tính ở thực vậTtải về 0.71 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2019
Kích0.71 Mb.
  1   2

Giáo án Sinh học 11 Tiết 45

Bài: 42 SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT


I/ Mục tiêu

- Nêu được khái niệm sinh sản hữu tính.

- Mô tả được quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi.

- Mô tả được sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa.II/ Chuẩn bị

* Học sinh:

- Xem trước bài ở nhà trả lời các câu hỏi cuối bài, chuẩn bị nội dung các lệnh sách giáo khoa.* Giáo viên:

- Chuẩn bị nội dung bài, câu trả lời cho các câu hỏi cuối bài

- Hình sách giáo khoa, một số hình ảnh minh họa về thực vật sinh sản hữu tính, cấu tạo hoa, hiện tượng thụ phấn, thụ tinh, sự hình thành hạt - quả.

III/ Phương pháp

- Giải thích – minh họa.

- Thảo luận nhóm 4.

- Vấn đáp.IV/ Kiểm tra bài cũ

- Sinh sản vô tính là gì? Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật?

+ Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái, các cây con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ

+ Gồm: Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng.

- Quan sát hình xác định đâu không phải là hình thức sinh sản vô tính. (Hình thực vật sinh sản bằng hạt)

V/ Tiến trình bài giảng

* Mở bài- Quan sát hình về hình sinh sản bằng hạt ở thực vật, nêu điểm khác biệt của hình thức sinh sản này so với sinh sản vô tính → Có giảm phân và thụ tinh. → Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

* Hoạt động 1: tìm hiểu khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật

- Mục tiêu: nêu được khái niệm sinh sản hữu tính, nhận xét và rút ra được những đặc trưng của sinh sản hữu tính.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung


- Cho học sinh quan sát hình sinh sản hữu tính của 1 loài thực vật, yêu cầu học sinh nêu khái niệm sinh sản hữu tính.GV cho học sinh quan sát hình của 2 hình thức sinh sản, yêu cầu học sinh nhận xét nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính.GV cho học sinh quan sát hình 2 cá thể cùng loài có hình thức sinh sản khác nhau, yêu cầu học sinh xác định mức độ thích nghi ở thế hệ sau của của mỗi hình thức sinh sản khi môi trường thay đổi..


- Học sinh quan sát hình kết hợp SGK, trả lời:Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông qua sự thụ tinh tạo nên hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

HS nêu được:- Luôn có giảm phân tạo giao tử.

- Có sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử. Có sự trao đổi hệ gen giữa 2 cá thể.
HS: - Hình thức sinh sản hữu tính thích nghi tốt hơn do đa dạng di truyền hơn.

- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính.

I/ Khái niệm

- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông qua sự thụ tinh tạo nên hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

- Đặc trưng của sinh sản hữu tính:

+ Luôn có giảm phân tạo giao tử.

+ Có sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử. Có sự trao đổi hệ gen giữa 2 cá thể.

+ Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính.

  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương