Bài 34- sinh học 9: thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần I. Thông tin chungtải về 253.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích253.48 Kb.

Bài giảng

Bài 34- Sinh học 9: THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ

DO GIAO PHỐI GẦN
I. Thông tin chung

Chủ đề: Sinh học 9

Đối tượng: HS lớp 9

Thời gian: 45 phút

Người thiết kế bài giảng: Nguyễn Thị Thư- THCS Quang Tiến

II. Mục tiêu và yêu cầu

1. Kiến thức:

- HS nêu được biểu hiện của thoái hóa do tự thụ phấn của cây giao phấn và do giao phối gần ở động vật.

- HS nêu được nguyên nhân gây ra hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn của cây giao phấn và do giao phối gần ở động vật.

- HS trình bày được ý nghĩa của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần trong chọn giống.2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích tranh hình thu nhận kiến thức.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng thuyết trình, lắng nghe tích cực.3. Thái độ

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào trong đời sống.

STT

Nội dung

Phương pháp

Hướng dẫn hoạt động

Tài liệu

Thời gian

1

Khởi động

Trò chơi

Giai đoạn tình yêu1.Cho HS đứng thành vòng tròn(1p)

2. Phổ biến luật chơi (2p)

- Quy ước các hành động kèm theo từ mô tả các giai đoạn tình yêu:

+ Chưa yêu: bàn tay phải đặt vào má, đầu nghiêng sang bên phải.

+ Yêu: đặt bàn tay phải lên môi

+ Đang yêu: đặt bàn tay phải lên ngực.

+ Hiến dâng: đưa hai tay từ trong hướng ra ngoài.

- Người điều khiển sẽ hô các cụm từ chỉ các giai đoạn của tình yêu: chưa yêu, yêu, đang yêu và hiến dâng. Người chơi phải thực hiên bằng hành động.

- Ai thực hiện sai sẽ bị phạt: Hát cho cả lớp nghe 1 bài bất kỳ.

3. Cho cả lớp chơi(3p)

4. Dẫn vào nội dung bài học(2p)

Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, chúng ta phải có quá trình tìm hiểu về nhau .Vì sao người ta cấm anh em có quan hệ huyết thống gần nhau lấy nhau???”….


( 5p)

2

Hiện tượng thoái hóa

Trò chơi

Ghép card1.GV chiếu hình ảnh về hiện tượng thoái hóa ở thực vật

2. GV chia lớp làm 4 nhóm. Phát cho mỗi nhóm 1 bộ card về biểu hiện của thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn và do giao phối gần ở động vật.

Các nhóm thảo luận và ghép card vào đúng vị trí (do tự thụ phấn hay giao phối gần) (4p)

3.GV đưa ra đáp án và nhận xét kết quả của các nhóm (2p)

4.GV bổ sung kiến thức và tổng kết (2p)

I. Hiện tượng thoái hóa

Khái niệm:

- Hiện tượng thoái hóa là hiện tượng các thế hệ sau có sức sống kém dần, bộc lộ các tính trạng xấu, năng suất giảm.

- Giao phối gần là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con cái.

- Biểu hiện:


Do tự thụ phấn

Do giao phối gần

- Sinh trưởng và phát triển chậm.

- Sức chống chịu kém.

- Năng suất giảm.

- Bộc lộ tính trạng xấu: thân thấp, kết hạt ít…

- Sinh trưởng và phát triển yếu.

- Sức sống và sức sinh sản giảm.

- Dị tật, quái thai.

- Chết non.
Hình ảnh 1: Hiện tượng thoái hóa ở thực vật

Các tấm card về biểu hiện của thoái hóa( TLPT số 1)

Băng dính


(10p)

3

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa

Thảo luận nhóm

1.GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A2, bút dạ(1p)

Các nhóm thảo luận(5p):

+ Xác định tỉ lệ các kiểu gen trong phép lai

P: AA x aa

F1: ?AA: ?Aa: ?aa

F2: ?AA: ?Aa: ?aa

F3: ?AA: ?Aa: ?aa

+ Rút ra nhận xét về tỉ lệ giữa thể dị hợp và thể đồng hợp qua các thế hệ

2.GV gọi 1 nhóm lên trình bày và giải thích kết quả.

Các nhóm còn lại lắng nghe và nhận xét (4p)

3. GV nhận xét kết quả của các nhóm và bổ sung kiến thức(3p)

- GV chiếu slide hình ảnh: Hình 34.3 SGK ”Biểu đồ về sự biến đổi tỉ lệ thể dị hợp và thể đồng hợp do tự thụ phấn.

- GV chiếu slide giới thiệu 1 số SV không bị thoái hóa khi tự thụ phấn và giao phối gần vì chúng mang những cặp gen đồng hợp không gây hại

4. GV giảng chốt (2p)Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa

- Ở thực vật: do tự thụ phấn ở cây giao phấ.

- Ở động vật: do giao phối gần.

Kết quả là tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại.

Giấy A2

Bút dạ, băng dính

H34.3 SGK


(15p)

4

Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần trong chọn giống


Làm việc cá nhân

1.GV cho HS đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi (2p)

“Vì sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống”

2. GV gọi HS trình bày, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung( nếu có) (2p)

3. GV tổng kết (1p)


III. Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần trong chọn giống

Trong chọn giống, người ta dùng các phương pháp này để:

-Củng cố và duy trì 1 số tính trạng mong muốn.

- Loại bỏ gen xấu ra khỏi quần thể.

- Tạo dòng thuần.
(5p)

5

Tổng kết


Sử dụng sơ đồ tư duy

GV hệ thống kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duySơ đồ tư duy

(5p)

Tài liệu phát tay số 1:

Do tự thụ phấn

Do giao phối gần


Card:


Sinh trưởng và phát triển chậm

Sinh trưởng và phát triển yếu

Sức chống chịu kém

Sức sống và sức sinh sản giảm

Năng suất giảm

Dị tật, quái thai

Bộc lộ tính trạng xấu: thân thấp, kết hạt ít…

Chết non

Đáp án:


Do tự thụ phấn

Do giao phối gần

- Sinh trưởng và phát triển chậm.

- Sức chống chịu kém.

- Năng suất giảm.

- Bộc lộ tính trạng xấu: thân thấp, kết hạt ít…- Sinh trưởng và phát triển yếu.

- Sức sống và sức sinh sản giảm.

- Dị tật, quái thai.

- Chết non.


Hình ảnh 1: Hiện tượng thoái hóa ở thực vật
Hình 34.3:S
Sức sống kém dần


ơ đồ tư duy:


Năng suất giảm

Bộc lộ các tính trạng xấu

Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại

Củng cố và duy trì 1 số tính trạng mong muốn

Loại bỏ gen xấu

Tạo dòng thuần

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương